Vi är fackförbundet som representerar Sveriges alla professionella musiker och artister. När vi står enade har vi kraft att påverka och förändra.


Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar.


Musikerförbundet kämpar för ett samhälle


Förbundet grundades 1907 och ingår i LO.